sdružení dětí, mládeže a dospělých
Činnost sdružení GEMINI je od roku 1978 neoddělitelně spjata s klubovnou "na Korzu".
klubovna zvaná "korz"
Kalendář akcí

Tento domeček s loděnicí a malým areálem za Strakovou akademií na levém břehu Vltavy hostí v současnosti již několikátou generaci členů a je pro ně stále atraktivní a výjimečný. Je základnou pro program oddílů, knihovnou, pracovnou, čajovnou, i místem setkávání s rodiči, spolupracujícími pedagogy a studenty vysokých škol. V zimě láká ohněm v krbu, v létě jsou o něj sváděny námořní bitvy...

Povodeň 2002

Areál klubovny a loděnice byl prakticky beze změn, jen s nejnutnější údržbou, používán pro práci s dětmi až do srpna 2002, kdy došlo k zatopení celého areálu povodní. Voda výrazně poškodila celý areál, zničila elektrorozvody, vytápění klubovny, omítky, vnitřní vybavení a další. Navíc s sebou odnesla celou dřevěnou loděnici včetně všeho uloženého vodáckého, sportovního a tábornického vybavení!

rekonstrukce 2004, 2006-7

V roce 2004 jsme proto s finanční pomocí Magistrátu hl.m. Prahy opravili horní kajutu a dosud neužívanou půdu klubovny, na níž jsme tak vytvořili aspoň malé nouzové prostory pro uložení části zbylého inventáře a vybavení. Protože o klubovnu naštěstí neprojevila zájem žádná státní instituce, podařilo se nám po dlouhém a usilovném jednání získat areál klubovny v roce 2005 bezúplatným převodem od České republiky do majetku našeho sdružení, za podmínky další dlouhodobé práce s dětmi. Získali jsme tak objekt sice výrazně zdevastovaný, nicméně na krásném místě v centru Prahy a hlavně historicky spjatý s naší činností od založení GEMINI!

V letech 2006 a 2007 se nám povedlo opravit a nově vybavit dolní kajutu a vstupní prostory, jakož i oplocení areálu. Rekonstrukce byla možná díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Městské části Praha 1 a řady rodičů, příznivců a samotných členů GEMINI, kteří si symbolicky „zakoupili“ čtvereční metry plochy Korzu. Jsme zavázáni i stavební firmě STATUS z Humpolce, která nejen provedla veškeré práce k naší plné spokojenosti, ale ještě trpělivě čekala na platby opožděné pro nedostatek finančních prostředků až o půl roku.

financování a příspěvky

S pomocí dotace Ministerstva školství a za podpory Městské části Praha 1 jsme v roce 2009 vybudovali pod dvorkem klubovny zcela nový podzemní skladový prostor a dokončili opravy celého areálu klubovny včetně zadláždění dvora žulovými kostkami. Do skladu se nám podařilo uložit významnou část inventáře, který k pravidelné tábornické i sportovní činnosti potřebujeme a který byl dosud pro nedostatek místa převážně skladován v soukromí na nejrůznějších místech Prahy. Dlužnou částku za finančně náročnou výstavbu (cena za 2009 přesáhla 2.250.000 Kč a výše všech získaných darů a dotací ji pokryla z necelých 50 %), budeme splácet ještě v následujících letech. Jak ohodnotili návštěvníci klubovny na Dnu otevřených dveří v říjnu 2009, výstavbou skladu vznikl nejenom účelný, ale i hezký a zajímavý prostor. Ten již využíváme také pro programy s dětmi. Zároveň nám opravilo Povodí Vltavy schody k loděnici a Pražské komunikace na naši žádost nahradily dosavadní nouzový asfaltovaný chodník před klubovnou.

Všem dobrým lidem, kteří nám v průběhu oprav klubovny jakkoliv pomohli, moc a moc děkujeme!