sdružení dětí, mládeže a dospělých
V GEMINI se snažíme o všestranný rozvoj mladého člověka po stránce tělesné i duševní.
Je to sice stále těžší a těžší, ale nevzdáváme to.
Kdo jsme
Kalendář akcí
GEMINI nabízí nepřetržitě od roku 1977 zájmovou činnost dětem a mládeži ve volném čase, posledních několik let se však významně rozvíjí také podpora školám a pedagogům formou projektů (např. POLITEIA) a pořádáním prožitkových kurzů pro dětské kolektivy. Klasický program pro celoročně pracující kolektivy obsahuje:

Herní a sportovní program

Po celý rok schůzky oddílů v klubovně, plavecký výcvik v pronajatém bazénu, rafting, horská turistika a cykloturistika, lyžařské výpravy, zimní Expedice, lezení na umělé stěně, v teplých měsících softball, lacrosse.

Kulturní programy a kluby

Návštěvy výstav, koncertů, vlastní poslechy hudby, výtvarné programy, fotografování a zhotovování vlastních snímků s využitím naší fotokomory ... Nedílnou součást programu tvoří také kluby, kde je možno si vybrat z pestré nabídky každoročně obměňované - např. klub filmový (promítání kvalitních filmů, jejich rozbor a diskuse), práce s kamerou, animovaného filmu, tvořivé dramatiky a divadla, modelářský, práce s počítačem, klub o kultuře a životě v období antiky, německá konverzace, klub softballu aj.

Kromě klasické oddílové činnosti pořádáme pro školní kolektivy prožitkové kurzy různého obsahu, náročnosti a délky. Pražské základní školy ZŠ Pod Marjánkou a ZŠ Benita Juáreze se také např. podílely na našem projektu Za školou se školou, podpořeném Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze.

financování a příspěvky

Výši členského příspěvku v oddílech GEMINI stanoví admiralita na základě aktuálních nákladů na provoz klubovny, fotokomory, střediskového mikrobusu, pronájem bazénu pro plavecký výcvik, cenu inventáře pro realizované programy (např. vybavení na letní tábor má cenu přes 300.000 Kč) aj. Největší náklady našeho rozpočtu představuje provoz klubovny. Do nutných oprav areálu klubovny jsme od jejího získání v roce 2005 investovali již přes čtyři a půl milionu korun, které jsme si museli zčásti i půjčit. Klubovna je zato dnes plně zrekonstruovaná a funkční, s vyjímkou chybějící loděnice.

Významnou finanční pomoc v činnosti střediska představují proto granty Magistrátu hl.m. Prahy, MČ Praha 1 a další, které se čas od času podaří získat. Výrazně nám pomáhají i obětaví rodiče a bývalí i současní již dospělí členové GEMINI.