sdružení dětí, mládeže a dospělých

VŽDYCKY MĚ BAVILO PROZKOUMÁVAT TAJEMNÁ MÍSTA

kirké

oč tu běží:

Činnost Kirké je postavená na rozmanitosti: od netradičních her a sportů přes kreativní výtvarné, hudební či dramatické a prožitkové programy po získávání praktických dovedností prostřednictvím plnění bodů do Námořnické knížky.
Naším cílem je dát dětem v Kirké možnost projevit jejich hravost a tvořivost, zároveň se snažíme vést je ke vzájemnému respektu ve skupině, ke kultivovanosti a k fair play.

Chceme podporovat samostatnost dítěte, která vede k zodpovědnosti za sebe samého, a zároveň rozvíjet schopnost “být v kolektivu” – umět komunikovat a spolupracovat s ostatními.

proč zrovna k nám:

Oproti běžným kroužkům GEMINI nabízí dlouhodobou a koncepční výchovnou činnost - možnost postupně se zdokonalovat, nalézat přátelství, být součástí fungujícího kolektivu, smysluplně trávit čas.

V případě zájmu se přijďte podívat do naší klubovny! Má kouzelnou polohu v centru Prahy přímo na břehu Vltavy, přitom jen pár kroků od metra Malostranská.

kdy a kde:

Scházíme se každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 hodin v naší klubovně na Malostranské.