sdružení dětí, mládeže a dospělých
V GEMINI se snažíme o všestranný rozvoj mladého člověka po stránce tělesné i duševní.
Je to sice stále těžší a těžší, ale nevzdáváme to.
Vyjádření ke kauze
Kalendář akcí

Milí přátelé,

na odkazech níže najdete informace ke kauzám, které jsou součástí historie GEMINI. Jde o případ našeho bývalého admirála Václava „Daga“ Kopeckého. V roce 2012 byl odsouzen za pohlavní zneužívání, ke kterému docházelo v letech 2003 a 2005, k dvouletému trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem na čtyři roky a zákazu činnosti s dětmi a mladistvými na deset let, v roce 2013 byl omilostněn prezidentskou amnestií, v roce 2016 zemřel. V druhém případě šlo o našeho člena Martina „Gustava“ Semeráda, který byl v roce 2014 odsouzen ke dvěma rokům odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři roky a k pětiletému zákazu práce s dětmi a mladistvými.

Od těch dob se mnohé změnilo. Například kapitanáty dvou našich oddílů tvoří mladí lidé kolem dvaceti let, kteří v dobách první kauzy často ještě nebyli ani na světě. Já jsem se – bez předchozího angažmá v GEMINI – stala v roce 2016 admirálkou, tedy vedoucí celého střediska GEMINI. Tomáš, který také přišel zvenčí, zastává třetím rokem post navigátora, ve kterém se jako zástupce rodičů podílí na směřování naší činnosti, a stal se kapitánem oddílu Poseidon.

Do našich kruhů se naopak po desetileté pauze vrací Martin „Gustav“ Semerád. Gustav má dlouhodobě naši plnou důvěru; měl ji od počátku svého působení ve vedení GEMINI, a to i v průběhu zmíněných soudních sporů. O jeho kvalitách, důvěryhodnosti a přínosu pro oddíl nepochybujeme. Jako zástupce „přístavného“ má na starosti chod klubovny, je hlavním „architektem“ stavby tábora na Kosím potoku a od září 2023 se podílí na vedení oddílu Poseidon, ve kterém GEMINI vzdělává nové generace oddílových vedoucích. Bez jeho pomoci bychom si v tuto chvíli chod GEMINI dokázali těžko představit.

Vaše dotazy rádi zodpovíme jako zástupci rodičů ve vedení GEMINI

Andrea Střechová, admirálka
Tomáš Kudrna, navigátor